แพ็กเกจสำหรับอาการโควิด-19 ระยะยาว (Long COVID) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » แพ็กเกจสำหรับอาการโควิด-19 ระยะยาว (Long COVID) แบ่งปันไปยัง facebook

ตรวจเพื่อคัดกรองการทำงานของระบบต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของความไม่ปรกติที่เกิดหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด

สามารถมาตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยและฟื้นฟูสุขภาพ หลังการรักษาการติดเชื้อโควิด-19 หรือ สงสัยว่าเคยได้รับเชื้อโควิด-19

หากท่านมีอาการเหล่านี้

- อ่อนเพลียเรื้อรัง เจ็บแน่นหน้าอก

- หายใจลำบาก หายใจติดขัด หายใจไม่อิ่ม

- ปวดศีรษะ

- ไอ

-  ปวดกล้ามเนื้อข้อต่อ

- ไมได้กลิ่น ไม่รับรส

    สามารถมาตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยและฟื้นฟูสุขภาพ หลังการรักษาการติดเชื้อโควิด-19 หรือ สงสัยว่าเคยได้รับเชื้อโควิด-19

**แนะนำตรวจหลังจากหายป่วยแล้ว 2 สัปดาห์** 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด 

โปรแกรม 

เลือก

แพ็กเกจสำหรับอาการโควิด-19 ระยะยาว (Long COVID)